Oko a počítač


V súčasnosti čím ďalej, tým viac ľudí pracuje s počítačmi alebo s inými zobrazovacími jednotkami. Mnoho z nich sa sťažuje na rôzne problémy, medzi nimi aj očné, súvisiace s touto prácou. Objavili sa aj názory, že tieto problémy sú spôsobené elektromagnetickým poľom, ktoré emitovali tieto prístroje. Tieto dohady dnes sú už vedecký vyvrátené a vie sa, že ich spôsobujú úplne iné príčiny.

Medzi najčastejšie príčiny problémov patrí napríklad strnulé držanie tela pri práci na PC, preťažovanie kĺbov a šliach na ruke, bolesti krčnej chrbtice, neprimeraná dĺžka času práce na PC, vysoké duševné nároky a stresové situácie, ktoré vyžaduje konkrétna práca, ako aj celkový individuálny, nie vždy ideálny zdravotný stav. Toto všetko môže viesť k  nepríjemným a bolestivým stavom, ale aj k trvalým problémom s možnými alebo aj trvalými následkami. Práca pred počítačovou obrazovkou kladie vysoké nároky na oči, takže všetky chyby optického systému oka spolu s chybami okohybného systému, môžu viesť k značným obtiažam.

V tejto situácií hrá svoju výraznú rolu aj presbyopia, a to v podstate u všetkých ľudí nad 40 rokov. Preto je veľmi podstatné, aby ľudia, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami mali vyšetrený zrak a mali prepísanú adekvátnu optickú korekčnú pomôcku (okuliare). Taktiež je potrebné, aby ten kto pracuje s obrazovkou mal dokonale vykorigovaný zrak, či sa jedná o mladšieho alebo staršieho klienta, a aby jeho korekčná pomôcka (okuliare) bola vyhotovená v tých najlepších parametroch, aby sa eliminovali všetky negatívne vplyvy, čo v najväčšej miere.

0
Košík
  • No products in the cart.