Vyšetrenie zraku v očnej optike


Kto je optometrista?

Aký je rozdiel medzi vyšetrením zraku očným lekárom-oftalmológom a meraním zraku optometristom? Ak máme problém z očami chodievame k očnému lekárovi. Na korekciu očných vád existuje špecializovaný odbor, optometria zaoberajúca sa hlavne ľudským zrakom, jeho vadami a zároveň ich riešením. 

Aký je rozdiel medzi očným lekárom a optometristom? 

Očný lekár študuje 6 ročnú fakultu medicíny. Po nej si vyberie špecializáciu oftalmológiu. Po 4 rokoch praxe zakončí atestáciou. V rámci praxe je venovaných meraniu zraku niekoľko hodín, pri intenzívnom venovaní sa v rozsiahlom študijnom programe. 

Optometrista je absolvent vyššieho zdravotníckeho vzdelania t.j. očný optik. Pri štúdiu sa špecializuje len na vzdelávanie v odbore zrakových vád a ich riešenia. Celé štúdium je zamerané len na podrobné a dôkladné vyšetrenie zraku a aplikáciu kontaktných šošoviek. 

Aké sú výhody vyšetrenia u optometristu? 

Dôležitým a prvotným faktorom je čas strávený u optometristu. Samotné vyšetrenie môže trvať od 30 do 45 minút. Prvá otázka bude smerovať na Vaše problémy, terajšie aj predchádzajúce so zrakom, na Váš zdravotný stav, povolanie, koníčky, aby si urobil predstavu aké zrakové požiadavky máte. Potom prístrojom na meranie dioptrií fokometrom zmeria Vaše okuliare, ktoré nosíte.

Zároveň skontroluje Vaše videnie prostredníctvom Vašej zrakovej pomôcky (okuliare). Potom následuje objektívne vyšetrenie na autorefraktometri, ktoré je len orientačne. Následne namerané hodnoty optometrista subjektívne dokoriguje foropterom. Tiež sa môže skontrolovať mikroskopom stav predného segmentu očí, kvalitu slzného filmu a zároveň meranie vnútroočného tlaku tonometrom.

Optometrista je kompetentný aplikovať kontaktné šošovky, teda naučiť Vás nimi zaobchádzať, odporúčiť vhodný typ, starať sa o ne a kontroluje stav oka. 

Výhody vyšetrenia u očného lekára-oftalmológa

Lekár Vám vyšetrí zrak, predpíše vhodné okuliare, navyše ale vykoná preventívne vyšetrenie a skontroluje očné pozadie. Nevýhodou lekárskych ordinácií je kratší čas, ktorý Vám lekár môže venovať, plná čakáreň pacientov a dlhé objednávacie termíny.

Navyše oční lekári nie sú  primárne špecializovaní na meranie očných vád, ich hlavným odborom je liečba zdravotných ťažkostí. V západných krajinách má profesia optometristov dlhú tradíciu a vysokú prestíž.

Lekári sa plne venujú liečbe očí, meranie zraku zostáva úplne v kompetencií optometristov. Očný lekár a optometrista vzájomne spolupracujú a dopĺňajú sa. 

0
Košík
  • No products in the cart.